Waarom kloppen affirmaties niet met mijn gevoel?

Affirmaties zijn positief bekrachtigende zinnen die je kunnen ondersteunen in de (nieuwe) wereld van liefde, vrijheid en overvloed. Soms echter lijken zinnen die goed voor ons zijn, niet te kloppen met ons gevoel. We weten dat de zin klopt, verstandelijk is het waar, maar toch zegt er iets in ons gevoel dat we het er niet mee eens zijn. Waarom is dat zo en wat kunnen we doen om ze kloppend te krijgen?

Blokkade binnen een affirmatie

Een affirmatie bestaat uit meerdere gevoelslagen. Als ons gevoel een wringend gevoel afgeeft bij het uitspreken van een bepaalde affirmatie, dan wil dat zeggen dat er in ons nog een pijnplek bestaat die niet helemaal achter de affirmatie kan staan. Een voorbeeld.

Stel dat de affirmatie “ik ben goed genoeg” je eigenlijk een optilling en een verhogende trilling zou mogen meegeven in je dagelijks leven. Maar als jij in je jeugd bijvoorbeeld steeds je mond moet houden als je een opmerking maakte of wilde maken, of dat je voor ‘brutaal’ wordt uitgemaakt omdat je een kritische vraag stelde, dan werd je gestraft als je jouw waarheid uitte. Dit zou nog steeds mee kunnen spelen in de affirmatie “ik ben goed genoeg”. Want je gevoel zegt dan ‘nee hoor, ik ben niet goed genoeg. Want als ik mezelf uit, dan word ik gestraft.”

Het gevolg zou dan kunnen zijn dat je ‘vast’ loopt. Je weet dat je ‘goed genoeg’ bent, maar je gevoel geeft je andere signalen.

Blokkades opheffen

Je zou dan dieper kunnen gaan onderzoeken waarom een affirmatie die je eigenlijk zou moeten optillen, je juist naar beneden haalt. De juiste setting om dat te onderzoeken is dan via meditatie. Door je aandacht naar binnen te brengen en jezelf zoveel mogelijk op te lijnen met de aarde en ‘boven’, kun je met je vraag de affirmatie naspeuren. In ons voorbeeld kan dan een innerlijk gesprek nodig zijn met de bestraffer om vergeving plaats te laten vinden. Het strafelement kan dan op die manier ontzenuwd worden. De nieuwe affirmatie ‘ik mag mijn waarheid spreken’ mag dan eerst geïntegreerd worden.

Energetische therapie

Als energetische therapeuten kunnen wij je energieveld ‘lezen’ waardoor jij je geblokkeerd voelt. We komen al heel snel tot de kern waarom je bepaalde positieve overtuigingen niet kunt overnemen (bijv. in dit geval “Ik ben goed genoeg”). Door je pijnplek energetisch te behandelen, kun je deze op een heel simpele manier met voldoende kennis loslaten. Zonder het helemaal weer te hoeven doorleven.