Verscheurd tussen twee werelden

Binnen de energetische therapie zie ik dat mensen verscheurd kunnen worden tussen twee werelden. Daarin worden zelfs subwerelden beleefd. Elk van de werelden is een werkelijkheid omdat deze zo ervaren wordt. Onze gedragingen, gedachten en gevoelens worden namelijk ondersteund door één van deze werelden. Een ontkenning van één van de werelden of subwerelden zou een miskenning zijn van onze ervaringen. Daarom zou ik graag mijn licht willen laten schijnen op dit fenomeen vanuit een helikoptervisie. In dit blog zou ik je graag mijn tweede geheim willen delen: de werelden waarin wij kunnen verkeren en wat de gevolgen zijn als we onbewust blijven van deze werelden en subwerelden.

De wereld van angst, tekort, slachtofferschap en afscheiding

Wat ik merk tijdens behandelingen is dat we ons kunnen vasthouden aan een wereld van angst, tekort, slachtofferschap en afscheiding. Het is een wereld die we opgebouwd hebben en eraan vasthouden. We kennen het en voelen ons er veilig bij. Ook al levert het ons nog zoveel lijden op. Een lijden die we soms niet eens als lijden ervaren en herkennen, omdat dat het enige is wat we kennen. We weten niet beter. Het gevolg is echter: om de wereld logisch te kunnen ordenen en om deze te kunnen hanteren, creëren we van alles om het bestaan van onze gedachten en ideeën te rechtvaardigen.

Ontstaan van subwerelden: False Energy Appearing Real (FEAR)

Om ons ondersteund te voelen en enige controle te hebben op de wereld van angsten en tekorten, kan onze mind dus van alles creëren om de veiligheid te waarborgen. Er kunnen werelden gecreëerd worden die gebaseerd zijn op foutieve energieën (namelijk angsten en tekorten) die écht lijken: false energy appearing real (f.e.a.r.). Naar blijkt een schijnveiligheid omdat men in de knoop kan raken in het contact met anderen en met de wereld om zich heen. Ik kom tijdens de sessies dan ook diverse werelden tegen waarin iemand in kan verdwalen. Zodanig verdwalen dat een subwereld zich ook kan vermengen met de wereld waarin we als collectief leven. Dit wordt dan als reëel en werkelijk gezien. Dit doen we helaas allemaal!

De wereld van licht, liefde, eenheid en overvloed

Tegelijkertijd is onze Essentie (Goddelijke aanwezigheid, ziel of I AM) bezig om ons uit te nodigen om de wereld van licht, liefde, eenheid en overvloed binnen te stappen. Het laat ons steeds zien waar we een verkeerd beeld van hebben. Dat beeld mag in harmonie en balans gebracht worden. De wereld van liefde wordt dan toegankelijker voor ons. In meditaties is dit vaak te zien als een poort waar de cliënt door heen mag gaan. Achter de poort bevindt zich een wereld van vrede en licht. Meestal wordt het door de poort gaan als heel moeilijk ervaren. Als hier een opschoning van energieën mag plaatsvinden (energy clearing), dan kan de wereld van angst achter gelaten worden en de poort doorgegaan worden. Vaak betekent dat, dat we vanaf dat moment, steeds op elk niveau bewust mogen kiezen: kiezen we voor angst (die op dat moment voelbaar is) en reageren we dienovereenkomstig? Of kiezen we voor vrede en worden we bewust van onze foutieve gedachten en gevoelens?

De wereld van licht en liefde als subwereld

Ook al is er op een dag een stap over de drempel van de poort gezet, zolang er nog illusies bestaan, zie ik dat de wereld van licht en liefde ook als subwereld ervaren kan worden. Niet als realiteit. Dit is weer een andere typische dwaling. Het verschuilen in deze wereld is hetzelfde als het creëren van een schijnveiligheid. Dat is weer vergelijkbaar met het creëren van een subwereld in de wereld van de angsten. Nog steeds wordt niet de realiteit onder ogen gezien.

Maar met tijd en met het maken van de juiste keuzes, zullen we wakkerder worden. Dan zal ook deze subwereld van schijnliefde en schijnlicht oplossen. Oplossen naar een realiteit die het hier-en-nu en volledige aanwezig-zijn herkent en erkent.

De wereld van overvloed

Binnen de energetische therapie word je dus begeleid en uitgenodigd om uit de wereld van angst en in de wereld van liefde te stappen. In het kennismaken met dat laatste laat je ook steeds meer de wereld van angsten en tekorten los – hier gaat beslist tijd en menige (be)spiegelingen over heen. En met het loslaten van de wereld van angst, ga je je steeds meer wortelen in de wereld van overvloed. Je gaat gaandeweg ontdekken wat je zielemissie inhoudt, en wat jij en de wereld reeds in huis hebben om je zieledromen waar te maken.

Herken je één van deze werelden als je voeding van je gevoelens en gedachten? Herken je dat de ene wereld de wereld van het Lagere Zelf is en de andere de wereld van het Hogere Zelf? Zou je iets willen veranderen in je denken en voelen om je zieledromen waar te kunnen maken?