Tijdlijn oplossen door in 3 stappen te onthechten

Tijdlijnen. Onthechten. Woorden die soms de wenkbrauwen kunnen doen fronzen. Wat is een tijdlijn? Wat heeft dat te maken met onthechten (ook wel ‘loslaten’)? En hoe doe je dat? Wanneer weet je dat je onthecht bent? Hoe voelt dat als een tijdlijn is op gelost? In dit blog wil ik je laten lezen hoe je een tijdlijn kunt laten oplossen. Door in 3 stappen te onthechten en te beschrijven hoe dat voelt….

Tijdlijnen

Een tijdlijn is een kader van een set aan kwaliteiten die een samenspel vormen en daardoor een bepaalde realiteit creëren. Oftewel, jouw perceptie van het leven. Neem dit voorbeeld. Een man lijkt voortdurend door instanties, instellingen en overheden bot te vangen. Hij krijgt geen gehoor of resultaat en zijn leven staat ‘stil’. De mindset op dit onderwerp van deze man was “ik kan er niets aan doen”. Alles lijkt hem te overkomen en hij heeft geen enkele invloed op de overheid. Nadat hij begreep dat hij zijn mindset moest veranderen en zelf actie moest ondernemen om zijn realiteit te veranderen, veranderde ook zijn leven. Hij schakelde zijn netwerk van vrienden en familie in voor hulp. Zodoende voelde hij weer beweging in de stilstaande situatie komen. Maar hoe verander je de mindset?

Allereerst: wat is onthechten?

Je kunt pas onthechten als je eerst erkent dat je met een bepaalde ongewenste situatie verbonden bent die je niet langer wil (be)leven. Door helderheid te verkrijgen wie voor wat verantwoordelijk is in de situatie, kun je de vermenging van emoties uit elkaar halen. En verantwoordelijkheid nemen staat in verband met minzaamheid, vriendelijkheid en compassie. Voor jezelf en voor de ander. De slangenenergie die hier doorheen kronkelt bewaakt de grenzen van een ieder. Zeker in een complexe situatie.

Stap 1: Dankbaarheid

Om een situatie te ontwarren van emoties, kun je eerst misschien helder krijgen wat deze situatie je heeft opgeleverd. Wat is de winst waardoor deze situatie zolang heeft kunnen bestaan. Het heeft namelijk ook positieve kanten. Erken deze kwaliteiten van de situatie (tijdlijn). Dankzij deze situatie ben/kan/heb ik…. (en vul je redenen in). En wees ook verbaal duidelijk dankbaar naar de ander in deze situatie.

Stap 2: Eigen verantwoordelijkheid

Maar… het is nu tijd om mijn verantwoordelijkheid voor mijn realiteit en leven op te pakken: ik mag nu …. (en vul hier je gewenste verandering in die dichtbij je hart ligt). Dit is het moment waarop je de situatie emotioneel uit elkaar kunt gaan halen. Wie is voor welk deel verantwoordelijk? Wat is jouw eigen verantwoordelijkheid in deze? Beëindig hier je slachtofferschap. Of neem jij de verantwoording voor iets wat niet van jou is? Beëindig hier je ‘altijd-willen-helpen-syndroom’.

En als je naar je eigen woorden luistert, kun je horen of je zoveel van jezelf houdt, dat je jezelf op de eerste plaats zet. Zonder de ander of jezelf te veroordelen of te minachten.

Stap 3: Daadkracht vanuit je diepste innerlijke

Welke mogelijkheden kun je zien of vinden die ervoor zorgen dat de situatie verandert? Al is het maar een beetje. Welke actie ligt te wachten om opgepakt te worden? Vaak liggen meerdere mogelijkheden open dan we willen of kunnen zien. En vaak ‘weten’ we het ook ergens wel. Vooral als we even stil in ons zelf zijn. Dan kan het antwoord ineens zo op poppen.

Oplossen van een tijdlijn

Het moment dat je actie onderneemt op wat je in je diepste innerlijke weet, dan voel je weer een innerlijke beweging ontstaan. Dit wordt vaak ook zichtbaar in de wereld om je heen. Je komt in de actiemodus vanuit inspiratie en levenslust. En soms lijkt het net alsof de wereld op je actie heeft gewacht. Je ontvangt alleen maar ‘ja!’ Dat is het moment waarop de oude situatie achter gelaten wordt. Dat is het moment waarop je weer voelt dat je leeft.