Hoe werkt Energetische Therapie?

Voor veel therapeuten of healers is het heel lastig uit te leggen wat ze nu tijdens hun sessies doen. Hoe werkt energetische therapie eigenlijk? En wat heb je er aan? Ik zou graag een poging willen wagen een soort schematische weergave te geven van wat ik in de praktijk zie gebeuren. Dit is het eerste geheim dat ik jullie wil ontsluiten.

Schematisch overzicht

Het leek me wel handig om een soort overzicht te construeren dat inzicht zou bieden in waar we nu mee bezig zijn. Ik gebruik het in ieder geval ter ondersteuning van mijn consulten. Het is ontzettend schematisch, maar de prettige bijkomstigheid ervan is dat het verhelderend werkt.

Edging God Out (E.G.O.)

In de eerste afbeelding kun je zien wat we in de loop der jaren hebben opgebouwd. Door ervaring, opvoeding en eigen bedenksels hopen we op deze manier het leven te begrijpen en er mee om te kunnen gaan. Soms gaat het goed, maar soms komen we met onszelf in de knoop. Door de vorming van het E.G.O. kunnen we het goddelijke aan de kant zetten: Edging God Out (E.G.O.). Dit E.G.O. is er ter bescherming van onszelf op basis van angsten, tekorten, afscheiding en slachtofferschap. En daarmee zitten we niet op het spoor van gezondheid, liefde, overvloed en eenheid. Om ervoor te zorgen dat het EGO niet meer belemmerend werkt maar pragmatisch (de juiste functie van het EGO is plannen en organiseren van dit aardse leven), mogen we bewust worden van datgene wat ons weghoudt van het pad van Licht en Liefde.

Persoonlijkheid = Uniekheid

In afb. 2 zien we de persoonlijkheid getekend binnen het E.G.O. De Originele Persoonlijkheid is in mijn ogen een set aan kwaliteiten, talenten, vaardigheden en eigenschappen die als combinatie heel specifiek bij één persoon horen. Dat maakt iedereen uniek. Om weer te kunnen ontdekken wat jouw ware originele persoonlijkheid is, mag het deel van het E.G.O., dat gebaseerd is op angsten, tekorten, slachtofferschap en afscheiding zich gaan ontwikkelen. Hier in het proces vinden de healingen en de energy clearingen plaats. Overtuigingen, ideeën, patronen, etc. veranderen dan naar ondersteunende gedachten, gevoelens en affirmaties (bevestigingen van hogere waarheden) die gebaseerd zijn op liefde, licht, overvloed, gezondheid en eenheid. Illusies veranderen naar realisme en overwerkte emoties naar gevoelens die mogen bestaan.

En zo wordt het veld van Edging God Out een veld van liefdevolle ondersteuning voor het Zelf. Het EGO krijgt dan weer zijn juiste functie terug: het plannen en organiseren van het dagelijkse aardse leven.

De Essentie, de ziel, de I AM

Zoals te zien is in afb. 3 behoort onze Essentie tot onze Persoonlijkheid. Als er geen weerstand meer wordt geboden, omdat we vertrouwen op het goddelijke (leven) dan kan de goddelijke levensenergie weer door ons heen stromen. De Essentie van ons is namelijk de verbinding met het spirituele, het goddelijke, alles-dat-er-is. De Essentie geeft ons inspiratie, brengt ons op het goede spoor, doet ons ervaren dat er overvloed en gezondheid is en dat er eenheid bestaat. Deze beziet het leven van een heel ander perspectief.

Resultaat

Zodra deze stroom van levenskracht weer door ons heen kan stromen, dan kan de klacht die we ervaren (hetzij een ziekte of een psychisch-emotioneel lijden) weer in beweging komen. Dit is het moment van verandering. Dit is het moment van het creëren van omstandigheden die je ondersteunen om weer gezonder, vrijer en met kracht door het leven te gaan.

Heb jij een klacht? En is jouw klacht in beweging of staat het stil? Voel jij de levensenergie door je heen stromen?